Vyhodnocení

Na základě vašich odpovědí nejste v rizikové skupině osob, které postihuje hepatitida C. Chcete-li však o tomto onemocnění zjistit více, projděte si webové stránky hepatest.cz.
Prodiskutujte situaci s obvodním či specializovaným lékařem pro léčbu virových hepatitid.
1.
Má nebo měl někdo v rodině či ve vašem okolí žloutenku typu C?

Hepatitida C se přenáší především krví, může se ale šířit i prostřednictvím tělních tekutin nebo z nakažené matky na dítě.

2.
Dostal/a jste transfuzi krve či krevní deriváty před rokem 1992?

Do roku 1992 se netestovala krev dárců na přítomnost viru žloutenky typu C.

3.
Podstoupil/a jste někdy dialýzu?

U pacientů na dialýze je častější výskyt žloutenky typu C, který je spojován s transfuzí krve či předchozí transplantací.

4.
Užíval/a jste někdy injekční nebo inhalační drogy?

Užívání injekčních či inhalačních drog je rizikovým faktorem přenosu žloutenky typu C.

5.
Máte piercing nebo tetování?

Tetování či piercing mohou patřit k rizikovým faktorům žloutenky typu C, zejména pokud k nim došlo v nevyhovujících hygienických podmínkách.

6.
Byly vám opakovaně zjištěny zvýšené hodnoty jaterních testů?

Žloutenka typu C poškozuje játra. Postižený člověk o nákaze dlouho nemusí vědět, příznaky žloutenky typu C se totiž u velké části nemocných vůbec neprojeví nebo jsou jen velmi mírné.

Otestujte se!

1.
Má nebo měl někdo v rodině či ve vašem okolí žloutenku typu C?
2.
Dostal/a jste transfuzi krve či krevní deriváty před rokem 1992?
3.
Podstoupil/a jste někdy dialýzu?
4.
Užíval/a jste někdy injekční nebo inhalační drogy?
5.
Máte piercing nebo tetování?
6.
Byly vám opakovaně zjištěny zvýšené hodnoty jaterních testů?